Нека да работим заедно!


Надяваме се занапред да представяме и продаваме нови високотехнологични продукти
и решения в сътрудничество с големи производители.


Ванца Партнерс ООД
Варна, 9002, бул. Цар Освободител 60, ет. 2, ап. 4
телефон / факс: +359 52/600 915; +359 52/600 912
e-mail: office@vantsa.com; market@vantsa.com